22 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Helig fantasi

För att förstå dagens människor måste kyrkan vara lika förtrogen med nutida kultur som missionärer behöver vara med det nya landets språk. Ändå finns det ett lågt intresse för bred kultur i kyrkan. Kanske betoningen på glädje och säkra svar har gjort oss rädda för att ta del av livets mysterier, det som inte går att förklara?

Endast för prenumeranter
Fler artiklar