02 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

Tv-gudstjänst: Rik inför Gud

På söndag är det den sjuttonde söndagen efter trefaldighet och temat i kyrkoåret är att vara "rik inför Gud". Vad det kan betyda predikar kyrkoherde Margreth Gårdelöf om.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar