08 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

”Gnosjö Gospel Next Level” fick 1,1 miljoner kronor i EU-stöd

Gnosjö. Att få EU-bidrag för att utveckla en gospelkör hör inte till vanligheterna, men Leader Västra Småland har beviljat 1,1 miljoner till projektet ”Gnosjö Gospel Next Level”.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar