15 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Uppläsning av Bibeln inspirerade till nya kyrkutsmyckningar

När konstnären Erik Olof Wiklund fick uppdrag från Alfta kyrka att skapa utsmyckningar till kyrkorummet lyssnade han igenom hela Bibeln via Spotify för att få inspiration.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar