Angeläget och utmanande för kristna

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Fouad Masri

”Hoppets ambassadörer till muslimer”

(Livets ords förlag)

Det finns en kultur av apati i kristna församlingar när det gäller relationen till muslimer menar den libanesiske förkunnaren och teologen Fouad Masri. Med sin bok ”Hoppets ambassadörer till muslimer” (Livets ords förlag) vill han hjälpa kristna att hitta vägar till naturliga och respektfulla relationer till muslimer.

Fouad Masri växte upp i Libanon. Som ung kom han till USA för att studera vid Fuller Theological Seminary där han bland annat tog en magisterexamen i islamologi.

En del av Masris bok är främst apologetisk. Författaren pekar tydligt på det han upplever som galet i islams teologi och på de misstolkningar av Bibeln och kristen tro som han menar är förhärskande inom islam. Med sin bakgrund har Masri säkert betydande kunskaper om den muslimska världen, men flera av de många uppgifter om islamisk tro som presenteras i boken borde ha försetts med källhänvisningar.

Det intryck boken först och främst ger är att författaren brinner av iver att förmå kristna att se och möta de muslimer man har i sin omgivning på ett respektfullt, kärleksfullt och naturligt sätt.

I anekdotiska berättelser från sina många möten med muslimer illustrerar han det som är bokens ärende: Hur kärlek, vänlighet, kunskap om och respekt för muslimers kultur och tro, tillsammans med frimodiga vittnesbörd om tron på och livet med Jesus, kan bygga broar och öppna vägar till omvändelse för muslimer som är nyfikna på kristen tro.

Boken innehåller ett angeläget och utmanande budskap till alla kristna om ansvaret och möjligheterna att på ett personligt och naturligt sätt berätta om sin tro för muslimer. Den ger uppmuntran och många goda råd till kristna som, kanske på grund av fördomar och okunskap, tvekat att inleda ett vänskapsförhållande till sina muslimska grannar eller arbetskamrater.

”Hoppets ambassadörer till muslimer” av Fouad Masri-

”Hoppets ambassadörer till muslimer” av Fouad Masri-

[x]
Statsministeromröstning