Bästa böckerna under karantänen

Mer tid över, stort behov av eftertanke och dessutom en chans att stötta en bokbranch i kris.
Argumenten för att läsa mer under coronakrisen är många. Dagen tipsar här om fängslande biografier, skön lyrik och tegelstenstjocka böcker att förlora sig i.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!