Bengt Johansson: "Bara i dig" är mitt testamente

Bengt Johansson står bakom några av våra mest välsjungna lovsånger. "Helig mark" och "Därför vi prisar" för att nämna två. I sommar är spelningarna inställda, men han fortsätter likafullt att tassa upp på nätterna för att skriva ner en eller annan textrad.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!