Beslutet att låta sonen dö plågar än – 14 år senare

För fjorton år sedan fattade Clare Mackintosh sitt livs svåraste beslut. Tillsammans med sin make ställdes hon inför det svåra beslutet att avsluta den livsuppehållande behandlingen av parets för tidigt födda son Alex, som fått svåra hjärnskador. I dag är hon aktuell med romanen ”När allt är över”. En bok som har hjälpt henne att sörja sin förlorade son.
Själv hoppas författaren att boken, men också den pågående världsvida coronakrisen ska leda till ett fördjupat samtal om liv och död.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!