Bibelns värld har präglat Sverige i grunden

Sverige som Nordens Sion, Sverige och Palestina som andliga grannländer. Det är bara ett par av de många ämnen som belystes i symposiet ”Svenskarna och Heliga landet” i Jerusalem förra veckan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!