Bildande om Bergmans liv och verk

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Caroline Krook

”Rastlös sökare och troende tvivlare”

(Verbum)

I år skulle Ingmar Bergman ha fyllt hundra, om han levt. Det har skrivits massor av böcker och artiklar om honom. Jubileet 2018 lockar förstås fram nya alster.

Biskop emerita Caroline Krook har nyligen givit sitt bidrag i form av boken ”Rastlös sökare och troende tvivlare”. Utifrån sin kompetens som exe-get och själavårdare fokuserar hon på de existentiella frågorna i Bergmans filmer.

Resultatet? Bildande, skulle jag vilja påstå. Men ibland blir det väl mycket lärobok. Detaljerna om enskilda filmer och deras tillkomst må vara intressanta, men de bidrar inte alltid till den övergripande analys som är författarens ärende.

I första delen av boken lägger Krook två livslopp sida vid sida, Strindberg och Bergmans. Likheterna är påfallande. Röriga privatliv. Passionerade i den konstnärliga gärningen. Arga på den religiösa och politiska överheten. Återkommande anknyter sedan författaren till Strindberg i sin analys av Bergmans filmskapande.

Som så många andra blandade Bergman ihop gudsbild och fadersbild, konstaterar Krook. Det prästhem han växte upp i var så strängt lutherskt och moralistiskt, att Luther själv – den levnadsglada reformatorn – knappast hade känt sig hemma där.

Hela livet hade Bergman ett behov av att göra upp med flyttlasset hemifrån, all denna bråte som skymde Gud. Lyckades han?

”Han förblev en troende tvivlare, men som rastlös sökare kom han till ro”, skriver Krook. Men han fann inte det Strindberg fann till sist, den personliga tron på Kristus som Frälsaren. I varje fall inte på samma sätt, konstaterar hon.

”Rastlös sökare och troende tvivlare” av Caroline Krook.

”Rastlös sökare och troende tvivlare” av Caroline Krook.

Foto: Verbum
[x]