Bilder och reflektioner att glädjas åt

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Caroline Krook

”Nyckelhålet”

(Verbum)

Caroline Krooks bok "Nyckelhålet" är den sjätte i ordningen av ärkebiskopens fasteböcker. Avsikten är att få oss att enskilt eller i grupp diskutera och reflektera över vårt förhållande till tron. Till sin hjälp tar författaren konstnären Dan Wolgers.

De femton scenerna i boken inleds med en bild av en skulptur tillverkad av kasserade och trasiga antikviteter. Konstnären benämner resultatet som ”Grand Anti – Femton scener ur Jesu liv.” Bibeltexterna som inleder varje scen har också valts av konstnären.

Caroline Krook har sedan barnsben varit intresserad av bildkonst och det märks i hennes kommentarer och funderingar kring Wolgers skulpturer. Att dessa satt spår hos författaren och inspirerat henne är påtagligt.

Fasteboken ”Nyckelhålet” är en sann glädje att läsa. Till en början vill jag hela tiden bara läsa vidare. Krooks och Wolgers infallsvinklar är så härliga att ta del av att jag till en början glömmer den egna eftertanken. Avsikten med boken är att stilla oss läsare och få oss att fundera. Att försöka se oss själva i sammanhanget och hitta en djupare mening med våra liv. Detta i en värld, som så många gånger är så motsägelsefull och inte alls liknar ett liv i Jesus efterföljd.

Författaren använder sig gärna av dikter, när hon resonerar och förtydligar. Bland andra prästen och diktaren Nils Bolander hjälper författaren i hennes tankegångar, men också mig som läsare. Varje bild och reflektion känns som en gåva att få ta del av. Jag blir både rörd, glad och hoppfull, men ser också boken som en möjlighet att påverka i en värld full av våndor.

Rolf Knutsson

”Nyckelhålet” av Caroline Krook.

”Nyckelhålet” av Caroline Krook.

Foto: Pressbild
[x]