Birger Forell byggde broar till försoning efter kriget

Läs om svensken som grundade en stad i Tyskland för att ge hemvändande krigsfångar bostad och arbete, och som arbetade hårt för förtroende och brobyggande när krigets segrare mest talade om hat och hämnd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Johan Sundeen

”Att tjäna är människans storhet – Idéhistoriska essäer om Birger Forell”

(Högskolan i Borås)

Prästen och hjälparbetaren Birger Forell gjorde betydande avtryck i Europas historia under och efter andra världskriget. Tyskland har hedrat honom med både en omfattande biografi, akademiska forskningsinsatser och därtill ett frimärke på 1990-talet. I Berlin finns en Birger Forell-platz och skolor, gator och stiftelser bär hans namn.

I Sverige är han dock förvånansvärt anonym. Kanske för att han aldrig slog på trumman för sig själv. Han ansåg sig bara följa sitt samvete och sin kallelse: han såg sig som en man ”fattad av Kristus”.

Birger Forell blev kyrkoherde i den svenska församlingen i Berlin 1929. 1942 blev han kyrkoherde i Borås, men var mest tjänstledig för ett otal insatser till stöd för tyska krigsfångar och flyktingar. Församlingshemmet i Borås liknade periodvis ett packhus av allt som samlades in för tysklandshjälpen.

Forell engagerade sig för förföljda judar och mot raspolitiken. Han hade många kontakter i Bekännelsekyrkan, men han var en sann ekumen som inkluderade också andra trosbekännare i sitt försoningsarbete.

Sundeen har samlat fem essäer i boken. Den första lyfter fram Forells försök att sprida kunskap om förföljelsen av kyrkorna i Nazityskland. Han insåg tidigt nazisternas totalitära ambitioner och gjorde omvärlden uppmärksam på hur kyrkan påtvingades rasideologin, hur kristna tidningar drogs in och tryckerier bommades igen, hur partiknektar blev lärare på teologiska seminarier och hur kyrkan drabbades av kollektförbud och gatumobbar med uppdrag att störa gudstjänster.

Den andra essän beskriver hur Forell på den engelska kyrkans uppdrag organiserade den andliga vården i de fullpackade fånglägren på brittisk mark. Den tredje handlar om Gripenbergskommitténs arbete med att sammanföra tyska nyckelpersoner från kyrkan, utbildningsväsendet och näringslivet med kollegor från segrarstaterna.

Den fjärde talar om Forells arbete med kulturell efterkrigshjälp. Han insåg att de många tyskar som vuxit upp under Tredje rikets tolvåriga historia saknade kunskap om viktiga händelser i världen, om många goda kulturuttryck och därtill om demokratins innebörd.

Den femte essän redovisar Forells arbete med att skapa flyktingstaden Espelkamp när Tyskland låg i ruiner samtidigt som det skulle ta emot miljoner återvändande soldater och flyktingar. Espelkamp blev sedan en förebild inom det tyska återuppbyggnadsarbetet.

Så valde Forell att föra de av segrarna avskydda och föraktade tyskarnas talan efter kriget, samtidigt som han vigde sitt liv åt att möta tyskarnas andliga och materiella nöd, den förra lika stor som den senare.

Han skapade mötesplatser var helst det var möjligt. I England fick han igång en teologisk fakultet i ett fångläger där bland andra Jürgen Moltmann, senare professor i teologi, började sina studier.

Tyvärr bromsar liten stil och breda spalter läsningen av boken, men den som inte låter sig avskräckas lär sig mycket om saker som annars sällan förs fram. Boken är en sorts delredovisning av ett större bokprojekt för att presentera en mer omfattande biografi över Birger Forell. Den ser vi fram emot.

Essäboken ”Att tjäna är människans storhet”.

Essäboken ”Att tjäna är människans storhet”.

[x]