Biskopens bönbok både inspirerar och förbryllar

Linköpingsbiskopen Martin Modéus bok ”Finna bönen som redan finns” har flera viktiga poänger, men är samtidigt full av motsägelser, menar Dagens recensent Malina Abrahamsson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!