”Blank” är kreativt men tidskrävande

Dagen recenserar familjespelet "Blank"

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!