28 september 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Gediget porträtt av framstående kulturperson

Fanny Willman har läst “Slå rot i förvandlingen” av Alva Dahl.

"Slå rot i förvandlingen" av Alva Dahl.

Titel: Slå rot i förvandlingen: Gunnel Vallquists liv och livshållning

Författare: Alva Dahl

Förlag: Ellerströms förlag (390 sidor)

Genre: Biografi

Gunnel Vallquist (1918-2016) var katolik, en ivrig debattör i kyrkliga frågor och övertygad ekumen. Hon var författare, essäist och översättare. Hennes största översättningsarbete, Marcel Prousts “På spaning efter den tid som flytt”, skulle senare ge henne en stol i Svenska Akademien.

En framstående intellektuell ­– och kvinna. Utan att för den sakens skull uttryckligen vara, eller vilja betraktas som, en feministisk föregångare. “Hennes närvaro hotar inte den manliga dominansen”, förklarar Alva Dahl klarsynt, och inte okritiskt.

Biografin är inte bara kulturhistoria, utan även ett viktigt kyrkohistoriskt dokument. Om mötet med en marginaliserad katolicism i Sverige, benediktiner och arbetarpräster i Frankrike. Om ekumeniska strömningar och liturgiska förnyelser som dels nådde i sin kulmen dels i Andra Vatikankonciliet, varifrån Vallquist förde fleråriga rapporter.

Men inte desto mindre i den lilla krets av trossyskon från olika samfund som möts hemma hos Gunnel för att föra samtal och fira den mässa för kristen enhet som Vallquist, Olov Hartman och Sven Tengström utformat. “Verksamheten är ställföreträdande för en ekumenik på det liturgiska planet, ställföreträdande och tror vi, föregripande”, skrev Olov Hartman.

Den tematiska framställningen i biografin följer en kronologisk logik, men ger Alva Dahl frihet att inte bara teckna en tidslinje utan också fördjupa ämnen som Vallquist skrivit om. Jag njuter särskilt mycket av att läsa om språk, estetik, översättningsarbete och litteratursyn.

Fram träder bilden av en människa av splittringar och paradoxer som följer sitt kall och tar plats mitt i, samtidigt som hon står vid sidan av och rationellt och principfast ifrågasätter både sin egen och sin motståndares ståndpunkter.

Den gedigna biografin tecknar konturerna av ett komplext men helgjutet jag bakom de många roller som utgjorde Vallquists offentliga person.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Böcker

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar