Böcker

Ljummen beskrivning av bönens kraft

Alva Dahl har läst “Andlig bålstyrka – Ärkebiskopens fastebok 2023” av Marit Norén

Titel: Andlig bålstyrka – Ärkebiskopens fastebok 2023

Författare: Marit Norén

Förlag: Verbum (187 sidor)

Genre: Andlig vägledning

Hur tar vi bäst vara på de fyrtio dagarna före påsk? Många skulle säga att fastan är en förberedelsetid. En tid för stillhet och eftertanke, kanske självrannsakan och omvändelse. En tid att avstå och dela med sig.

Styrka, träning och hälsa är inte ord jag förknippar med fastan. Men det är i dessa begrepp prästen Marit Norén tar avstamp i årets upplaga av Ärkebiskopens fastebok. Precis som vältränade bålmuskler hjälper oss att klara av vardagsbestyren utan värk och smärta menar hon att andliga övningar ger oss ”en trygg hållning och ett stabilt centrum” inför påfrestningar och utmaningar. Det är nog sant, även om det låter ljummet som beskrivning av bönens kraft.

Marit Norén är medveten om att bildspråket haltar lite. Hon garderar sig och påpekar att övningarna i bön och uppmärksam närvaro inte främst är något individuellt förbättringsprojekt utan skapar gemenskap med Gud, skapelsen och andra människor. Men vad ska då styrkemetaforen vara bra för?

Kanske ger den en bra ingång för den nyfikna, den som fattar att vi behöver starka bålmuskler men inte fattar vad vi ska med kyrkan till? Som introduktion till kristen tro tycker jag att boken, med sitt praktiska anslag, är bättre än många andra. Samtidigt står formen i vägen för innehållet: Norén säger sig förespråka stillhet, enkelhet, minimalism, men vill själv få med en mängd olika ämnen i sin tunna bok. Mycket vett hinner hon få ur sig, men också en hel del förenklingar. Det gåtfulla, poetiska och hisnande i den kristna tron har rensats ut, kanske tillsammans med de ”överflödiga prylar” Norén uppmanar oss att avlägsna från våra hem. Om själva påsken sägs inte ett ord, och om Jesus väldigt få. Men när han lät sig pryglas, bar sitt kors och dog i svåra plågor var det inte ett projekt för existentiell hälsa, utan ett genuint offer i kompakt mörker.

Ja, vi ska be och tacka Gud. Men vi ska inte tro att vi därmed slipper undan den smärta han själv har lidit.

Fler artiklar för dig