Bokrecension: En guide till Apostlagärningarna

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Anna Enberg

En guide till Apostlagärningarna

Bibeln Idag

När folkväckelsen gjorde ett starkt avtryck i det svenska samhället under andra hälften av 1800-talet fick dess anhängare epitetet ”läsare”. Och det saknas inte orsak. De var ivriga bibelläsare.

Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson skriver i studien ”Den skötsamme arbetaren” om deras sätt att läsa Bibeln. I stället för att pliktskyldigt plugga in fromma texter för att klara prästens husförhör ägnade man sig åt ”begrundande läsning”, som Ambjörnsson kallar det. Väckelsefolket brottades med texten, samtalade om dess betydelse, och strävade efter att omsätta Guds ord i sin livsstil.

För den som söker sig tillbaka till den begrundande läsningen i stället för att söka överleva på favoritverser i mobilen ger ”Bibeln idag” ut lättlästa kommentarer till Nya testamentets böcker. Alla skrivna av unga svenska teologer och kristna ledare. Bok nummer elva i serien ”Bibelguiden” handlar om Apostlagärningarna och är författad av EFK-pastorn Anna Enberg.

Teologin är gedigen, framställningen lätt kryddad med personliga erfarenheter, språket enkelt utan att vara banalt. Varje avsnitt avslutas med relevanta frågor, som man kan grunna över i sin ensamhet eller, ännu hellre, samtala om i grupp.

Att Paulus missionsresor presenteras i form av kartor är inte så överraskande. Det hör till. Mer ovanligt är att hitta en grafisk framställning av Andens roll i Apostlagärningar. Bra grepp.

Det jag kanske ändå gillar mest med den här boken är början och slutet. I introduktionen beskriver författaren de politiska och sociala förhållanden som utgör Apostlagärningarnas bakgrund – en kunskap som utan tvivel ökar förståelsen av texten. I slutet presenteras en fördjupning av begrepp och fenomen som förekommer i bibelboken.

Debatt