Bokrecension: "Ett nytt liv" av syster Veronica o.p.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Syster Veronica op

"Ett nytt liv"

(Artos & Noma)

I den klassiska dikten ”Romanska bågar” skriver Tomas Tranströmer om ett tilltal i en romansk kyrka. ”Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” Budskapet om att ständigt vara i rörelse genomsyrar även boken ”Ett nytt liv” av Syster Veronica op, dominikansyster från ”Den heliga Treenigheten”.

I sin senaste bok vill hon uppmuntra kristna till fortsatt andlig tillväxt. Bokens första del tar avstamp i dopet där upptäcktsfärden mot Kristus börjar. Men det är ett fritt val om den kristne vill fortsätta vandra eller stå still. Det är fullt möjligt att vara döpt men förbli andligt outvecklad. Syster Veronica ger i sin bok undervisning och inspiration för att hjälpa läsaren att vara i rörelse. ”Det kristna livet är ett växande, ett resande, en ständig förnyelse.”

Bokens andra del är fylld av Bibelberättelser om möten med Kristus. För en van bibelläsare är berättelserna välbekanta; här återfinns tullindrivaren Sackaios, den blindfödde Bartimaios och systrarna Marta och Maria. Läsaren får ta del av hur människor med skilda bakgrunder och olika behov möter Kristus. Att läsa om deras möten bjuder in till gensvar. Hur skulle jag själv reagera på mötet med denne Jesus?

”Ett nytt liv” kan läsas som en introduktion till kristen tro, men även den som läst Bibeln sedan barnsben kan hitta färdkost i boken. Texten ger en föraning om att författaren själv har låtit dessa ord bli mer än bara ord. Den andas av ett liv som levts i rörelse, där mötet med Jesus fått prägla hela tillvaron. Boken är en inbjudan till läsaren att göra plats för Kristus mitt i vardagen, och att våga upptäcka att detta möte inte behöver ta slut. Det rymmer, för att åter låna Tranströmers ord, valv efter valv oändligt.

Lovisa Alehagen

Lilla Erstagården