Bokrecension: Leva med långvarig smärta av Kent Revedal

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kent Revedal, teolog, föreläsare och konsult, har tidigare i boken ”Smällen” berättat om sin väg tillbaka till livet efter en mycket svår trafikolycka år 2010. Hans nya bok ”Leva med långvarig smärta – metoder för bättre livskvalitet” är mycket pedagogisk och personlig. Den förmedlar ett hoppets budskap till dem som tvingas leva med olika former av smärta och riktar sig även positivt uppfordrande till alla som lever nära dem som drabbats. Kent Revedal berättar inledningsvis kortfattat om sin situation efter olyckan. Om mediciner och behandlingar han prövat och om sin kamp att finna strategier för att hantera sin alltid närvarande smärta. Den bild han tecknar av sin situation ger tyngd åt hela framställningen.

Bokens första del handlar om smärtdefinitioner och psyko­somatik där också den drabbades relationer berörs. Viktig läsning för smärtdrabbades familjer och andra närstående – ”meddrabbade”! I bokens andra del finns en lärorik genomgång av metoder och strategier för smärthantering. I bokens sista del, ”Smärtans filosofi”, tar författaren upp de stora religionernas och några filosofers syn på smärta och lidande. Avsnittet mynnar ut i den judiske professorn Aaron Antonovskys forskning som visar att människor som har en hög känsla av sammanhang i sina liv mår bättre.

När jag läser Kent Revedals bok får jag uppfattningen att författaren­ i hög grad själv har tillägnat sig en känsla av sammanhang. Han har dessutom en mycket­ god förmåga att förmedla sina kunskaper och insikter och en viktig uppgift att inspirera smärtdrabbade och ”meddrabbade” att tro på, och se möjligheter, till förändringar.

Att hålla modet uppe i isoleringen
Scouterna i Kärda Alliansförsamling överraskade de äldre med sång
Foto: Privat
Foto: Privat
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson