Bokrecension: Teologi för hela skapelsen

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Josefsson & Wahlström, red (IPS Pingst)

”Teologi för hela skapelsen”

(IPS Pingst)

Pingstvänner gör många goda gärningar, men har brustit i att reflektera kring dem. Så kan forskningsrapporten ”Teologi för hela skapelsen” från IPS Pingst förenklat summeras. De sju artikelförfattarna gör en ärlig självrannsakan när de erkänner brister Pingströrelsen lider av för att sedan ge konstruktiva förslag på vägar framåt för en av vår samtids mest akuta frågor; miljön.

Författarna redogör bland annat för intressanta resonemang om en holistisk syn på frälsningen, församlingen som en formskapande gemenskap, en sakramental syn på skapelsen och pingströrelsens roll i det globala civilsamhället samt hur Anden, skapelsen och missionen hör samman med varandra. Ett återkommande tema är hur Gud både har omsorg om oss människor och allt annat skapat. Vilka frågor eller invändningar som väcks beror på vem läsaren är, pingstvänner lär reagera på somligt och kristna från andra traditioner på annat.

Bokens tilltal är internt, till pingstvänner, men de flesta kapitlen är till berikning även för utomstående. Kristna behöver gemensamt hjälpa varandra att leva skapelsevänliga liv och låta Guds kärlek till oss också väcka en kärlek till skapelsen. Som Stefan Green uttrycker det: Vår gudstjänst och relation till Gud kan då inkludera ett mer varsamt förhållningssätt till vår jord och att kämpa för en bättre miljö.

Förhoppningsvis leder boken till konstruktiva samtal och förnyade livsstilar i kyrkor runt omkring vårt land. Den praktik som länge funnits inom Pingströrelsen har nu fått teoretisk stöttning. Det är ett välkommet bidrag till det ekumeniska samtalet om skapelsen och miljön.

Christoffer Abrahamsson