Därför är sången så central i gudstjänsten

Den kristna kyrkan föddes i sång, men hur stark ljuder den gemensamma sången i församlingen i dag?
Handen på hjärtat, sjunger du själv med?
Knäckfrågan är inte vad vi sjunger i kyrkan, menar Peter Sandwall, professor i kyrkomusik och själv musiker. Det handlar om varför du sjunger som kristen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!