De göt hopp och framtidstro i blåsarna

Som ung fick Mattias Martinson lämna turnén med församlingens brassband för att han valt fel mönster på slipsen. När pastorn och lovsångsledaren nu höll seminarium, tillsammans med trumpetaren Gustav Thorsie, skämtade han om händelsen och lyfte i stället fram brassmusikens viktiga roll i församlingen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Ju större och tydligare musik, ju mer samlar den och leder oss in i rätt riktning, så att Guds folk känner att det är detta som vi ska göra, sa han.

Han visade på att blåsmusiken var viktig under biblisk tid, det var instrument som användes i tempeltjänsten. Då kallade blåsinstrumentet folket till bön, och det kan musiken göra i dag också.

– När tjänsten är som tydligast är musiken inte bara tilltalande utan den kallar folk till tillbedjan av Gud. Det är grunden till allt som ni gör, sa han.

Den unge trumpetaren Gustav Thoursie talade under samma seminarium om brassmusikens utmaningar. Han är själv uppväxt med brassmusik i Värnamo missionsförsamling, och han talade sig varm för styrkan i blåsmusiken.

– Vi har något levande, som vi ska göra reklam för till våra vänner som inte upptäckt brassbandsgenrens stora kraft, sa han.

Gustav Thoursie menade att även musikledarna i många församlingar kan ha dålig kännedom om brassbandens potential. Det var inte bara deras fel, han tyckte att brassmusiker hade ett ansvar.

– Jag tror att vi måste visa oss och skapa en efterfrågan. Vi måste kommunicera med musikledare, visa att det här kan vi bidra med, sa han.

Han föreslog att några blåsare till exempel kan delta i lovsångsbandet. Eller att man kan finna varandra med större samarbeten, och då inte vara rädd för förändring.

– Utmaningen är att försöka få det att funka som en församling, att vi gör detta tillsammans och strävar mot ett gemensamt mål.

Böneutrop
Kyrka och politik