De vill se en jämställd kyrka

Redaktör: Lina Mattebo”Feminism och kyrkan – på spaning efter jämställdheten”(Argument)

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Tio skribenter, två illustratörer – alla med önskan att kyrkan ska vara mer jämställd. I denna antologi tar de tempen på tillståndet.

Hur jämställd är kyrkan egentligen? Vad kan förbättras och vilken väg bör man gå? Lina Mattebo, bokens redaktör, skriver att kyrkan inte är jämställd, och att det är fritt fram för orättvisorna att fortsätta, då den likt det omgivande samhället är styrt av genusordning och del av rådande strukturer. Hennes uppmaning blir att kyrkan ska säga nej till systemet som förtrycker kvinnor, se sina fel och brister och börja undervisa om jämställdhet. Verktyget för förändring är feminism, och målet frihetstanken för människan enligt Jesus.

Bosse Parbring vill se en rörelse som ifrågasätter, reflekterar och förändrar strukturer som består av sagda och tysta överenskommelser, regler och normer mellan människor. Befriande för alla som vill ha en levande kyrka, skriver han, är ett arbete med genus och normkritik.

Som kvinna är det svårt att i Bibeln hitta kvinnor som förebilder, konstaterar Johanna Gustavsson. De är få, spelar ofta en biroll i historierna om sina män eller har en underordnad roll i handlingen, oftast är det kroppen och sexualiteten som är i fokus.

Frikyrkan, skriver Tomas Lundström, har alltid betonat jämlikhet, detta som en reaktion mot statskyrkan där församlingsmedlemmarna hade litet handlingsutrymme. Men vid granskning är den kvar, mansnormen som är lika med att vara människa, församlingsledare och Gud.

Det är viktigt att jämställdhetsfrågor tas på allvar för att alla ska känna sig delaktiga i gemenskapen, anser Malin Emmoth. I framtidens kyrka hoppas hon att människor betraktas som Guds avbild och att detta inte handlar om kön, samt att kvinnor och män ges lika stort utrymme.

När fornkyrkan med slutna normsystem blir mer och mer idealet för kristen gemenskap och sätt att leva är det viktigt för genusarbetet att vara uppmärksam på vilka bibliska berättelser som framhålls och vilka det tigs om, anser Johanna Gustafsson Lundberg.

Annika Ahlefelt skriver att kvinnoprojekt världen över är början till förändring, och hon anser att kvinnorna är nyckeln till jämställdhet. Tron kan vara en samlande kraft för förvandling till det bättre för människor.

Med rubriken ”Kyrkan som motstånd till patriarkatet” resonerar Patrik Hagman kring att målet för kyrkan bör vara att skapa en oas där den kapitalistiska hederskulturens regler inte gäller. Det handlar om att lära oss behandla varandra så att frågan om att duga upphör att vara relevant, säger han.

Språket är viktigt för jämställdheten och ska vara könsmedvetet befriande, anser Ninna Edgardh. Genom att jobba med det liturgiska språket kan ett språk som har en medveten vilja att förändra rådande ojämlikheter växa fram.

Ulla Marie Gunner tycker det är viktigt att ifrågasätta och läsa Bibeln och andra texter ur nya perspektiv, till exempel feministiskt, görs detta föds också nya typer av frågor.

Antologins texter är välskrivna och belyser väl tillståndet i kyrkan. Kanske kunde antalet män som spanat på jämställdheten varit fler, nu tre av tolv medverkande. Illustratörerna Johanna Wickberg och Majsan Sundells teckningar och miniserier bidrar med träffande och varm humor.

Att tron på samtalet kring jämställdhet är viktigt är man överens om. Därför finns en handledning, framtagen av Bilda, med samtalsfrågor till boken och råd till den som vill starta en studiecirkel om feminism och kyrka.

Gemensamt för bokens deltagare är att de vill se en förändring komma till stånd. Tanken är att vägen via reflektion och genusarbete leder till Jesus syn på människan som fri, oberoende av kön.

Helena Svensson

Böneutrop
Kyrka och politik