Ellen och John Vingren är årets Utbultstipendiater

Jönköping. Årets Utbultstipendium uppmärksammar en genre där själva grundprincipen är att rikta uppmärksamheten på någon annan än en själv. Lovsången, en både älskad och omdiskuterad företeelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!