Ellen Vingren: Gud är inte beroende av att vi ska vara tillräckliga

Göteborg. Hur kan lovsången bli en enande kraft i församlingen?Lovsångsledaren Ellen Vin­gren talade under MÖT om behovet av att leda mot ett gemen­samt mål.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Ellen Vingren är en erfaren och efterfrågad lovsångsledare. Under en samling som hon ledde berättade hon att hon vill begränsa lovsången till en snäv genre, det är inte en musikstil som ska användas till att skapa lite bra stämning inför predikan. En lovsjungande församling handlar i stället om en gemenskap där man tillber med sitt liv, inte bara under söndagsförmiddagen utan alla dagar i veckan.

– En församling som har asmycket feeling fyra minuter före predikan är inte nödvändigtvis en lovsjungande församling, sa hon.

Hur är man då som ledare med och skapar en församling som är verkligt lovsjungande? Ellen Vingren betonade att detta inte är något som en enskild ledare kan lyckas med i egen kraft, det handlar om att formas av Gud i gemenskap med andra människor. Man ska inte heller låta sig avskräckas av sina rädslor för att misslyckas.

– Gud är inte beroende av att vi ska vara tillräckliga, sa hon.

Ellen Vingren kom tillsammans med sin man John till församlingen Mötesplatsen i Örebro för åtta år sedan. De upplevde då att det var många som var engagerade i lovsången, men det fanns ingen gemensam färdriktning.

– Många hade fina hjärtan och ville leda, men det fanns 20 agendor. Och det var väldigt svårt, sa hon.

De insåg att lovsången måste utgå från en gemensam grund för att fungera, och ett långt arbete inleddes. Det handlade bland annat om att enas kring den teologiska grunden.

Det var också viktigt för henne att lovsången inte blev en isolerad ö i församlingen, utan att den fick vara en del av helheten.

Eftersom Mötesplatsen bland annat vill satsa på att bättre ta hand om barn och unga och på att utveckla diakonin så tycker hon att det är viktigt att det också avspeglas i lovsången.

– Vi försökte leta efter sånger där Gud är missionell. Det finns inte så många sådana och vi behöver fler, sa hon.