Expresidenten Jimmy Carter skriver om trons påverkan

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

I nya boken "Faith: A journey for all" (Tro: En resa för alla) skriver Jimmy Carter om hur tro påverkar ”inom nästan varje del av den mänskliga tillvaron”. Den nu 93-årige Carter var USA:s president åren 1977–1981.

Han skriver om ”hur tron förhåller sig till dåtida, nutida och framtida händelser i Amerika och över världen". Och Carter tillägger: "Jag har inkluderat en beskrivning av hur tron har väglett och burit mig likväl som den har utmanat mig att söka en närmare och bättre relation med människor och med Gud".

Den 27 mars släpps boken. Författaren har skrivit ett flertal böcker efter avslutad presidentperiod.

Lilla Erstagården