Frågvist och nyfiket om Bibelns svåra ställen

De skriver båda om Bibelns svåra ställen. Författarna Göran Skytte och Leif Carlsson har dock valt två helt olika vinklar och sätt att ta sig an ämnet. Det ena är lärarens och det andra är journalistens. Båda författarna vill uppmuntra sina läsare att läsa Bibeln mer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

I Bibeln finns det många svåra ställen som behöver förklaras för att man inte ska fastna i stora frågetecken. Då kommer två relativt nyutkomna böcker väl till pass: ”Förklaringsboken” av journalisten och författaren Göran Skytte och ”Jag fattar ingenting” av universitetsläraren Leif Carlsson.

– Även påven behöver vägvisare, säger Göran Skytte med ett skratt.

Skytte menar att vi aldrig kan förstå Bibeln på egen hand. Och faktiskt har påven en egen predikant i Vatikanstaten. Därför är det inte konstigt att vi vanliga bibelläsare behöver råd och förklaring.

Om omöjligt svåra bibelställen sa reformatorn Martin Luther att han lyfter på hatten och går vidare.

– Men det är kanske enklare sagt än gjort, när man väl hänger upp sig på något, säger Leif Carlsson.

Han tycker inte att man ska komma med krystade förklaringar som inte håller i längden. Det är bättre att inse att man inte förstår allt än att försöka förklara allt.

– Även för en pastor eller präst är det bättre att säga att ”inte heller jag förstår det här”. Men det mesta i Bibeln förstår vi ju, så man ska inte överdriva svårigheterna, säger Leif Carlsson, teologie doktor, som till vardags undervisar blivande lärarstudenter i religion vid universitetet i Jönköping.

Göran Skytte konstaterar att det inte är konstigt att inte fatta. Bibeln är ingen lätt bok.

– Alltså behöver vi vägledare och medhjälpare som kan mer än vi. Vi behöver Bibeln förklarad för oss hela vägen. Vi ska söka oss till präster och pastorer, kloka män och kvinnor som vill och kan förklara Bibeln för oss, säger Göran Skytte.

– Det betyder bibelstudier. Att sitta i grupper, lyssna på predikningar som inte är sömnpiller utan som förklarar dessa fantastiska saker som på sida efter sida fångar oss.

Skytte blygs inte att säga att han själv också är en vägledare. Han är dock noga med att betona att det inte är hans tyckande som är viktigt. Han är den som nyfiket ställer frågor, söker svar hos teologer, författare, människor som nått ännu längre. Genom sina val av vägledare leder han andra som vill vidga vyerna och bredda bilden av Jesus.

En av Göran Skyttes stora favoriter är Wilfrid Stinissen, karmelitbroder och författare som bland annat uppmanat ”upphör aldrig att fråga.” Skytte berättar att han som gammal murvel liksom många erfarna teologer kan gå förbi ett bibelställe i många år, utan att egentligen se det. När man sedan får upp ögonen, så blir det som en aha-upplevelse som öppnar nya vyer.

Som exempel tar han synen på den heliga familjen. Många tänker att det var en harmonisk och föredömlig familj, men så var det inte alls. Skytte menar att Bibeln ger en annan bild.

– Jesu bröder trodde ju inte på honom förrän efter hans död. De tänkte att Jesus var galen, säger Skytte.

Jesus chockade judarna när han sa att ”detta är inte min familj, utan min familj är de som följer mig”. I den tidens judendom var det ohyggligt att säga så. Frågan är om det ska tas bokstavligt. Eller när han säger att ”den som inte hatar sin mor och far kan inte vara min lärjunge”. Vad menar han egentligen?

Båda författarna är ivriga bibelläsare som triggas av svårigheterna och ofta inte nöjer sig med tro den första förklaringen utan borrar djupare i texterna för att söka efter den innersta meningen.

De vill slå ett slag för bibelläsning. Det är en bokskatt att ösa ur, ett helt bibliotek att forska i. Det finns vacker poesi, historiebeskrivning, spännande historier, otroliga mirakel, profetiska visioner och visdom för livet.

Göran Skytte berättar om nyfikenheten som driver honom och det är något man kan smittas av som läsare.

– Det är ju ett av syftena med min bok. Jag har haft denna nyfikenhet att gång på gång borra mig in i Bibelns texter. Mer och mer har jag koncentrerat mig kring Jesus, lärjungarna, hans familj och hans omgivning. Boken handlar egentligen enbart om detta, säger Skytte.

När Skytte utgår från Matteusevangeliet och fokuserar på Jesus, tar Leif Carlsson upp många frågor från Gamla testamentet. Han berättar att många människor sagt till honom att de har problem med Gamla testamentets våldsskildringar som man inte får att gå ihop med Jesu undervisning.

Carlsson tycker det är sorgligt om man försummar Gamla testamentet. Som kristna har vi ju en hel bibel av en anledning.

– Vi har våra rötter ända i Adam. Om man inte förstår hela berättelsen, förstår man inte vad det innebär att vara kyrka. Det finns ett samband, säger Leif Carlsson.

Förr eller senare stöter man som bibelläsare på frågan om man kan läsa Bibeln precis som det står. Är det bokstavlig eller symbolisk tolkning som gäller? Eller både och?

– För mig är det Guds ord, men det är också människors ord. Jag måste ta hänsyn till det för att förstå Bibeln. Det är författare i tid och rum som har skrivit, de har varit påverkade av den miljö de levde i och de har olika personlighetsdrag. För att förstå det måste vi gå på ett mänskligt plan också, säger Leif Carlsson.

Carlsson råd är att skilja på vilken sorts text det är frågan om, vilken litterär genre det är. Poesi kan inte läsas på samma sätt som profetiska texter eller historiska skildringar. Vissa texter kan bara läsas symboliskt.

De mest diskuterade texterna är Uppenbarelseboken och de elva första kapitlen av Första Moseboken.

– Jag vänder mig mot när man tar till symbolisk tolkning för att komma undan ett problem. Jag skulle snarare fråga, vad det är för typ av text, säger Leif Carlsson.

Bibeln är full av mirakel och gudomliga ingripanden. Många har försökt sig på att förklara mirakel som naturliga händelser. Det tycker Carlsson leder till problem. Förklaringarna blir lätt större mirakel än miraklet självt.

– Bibeln är berättelsen om Gud som bryter mot naturlagarna. Om man ska förklara bort allt övernaturligt, då får man problem med hela Bibeln. För mig är frågan snarare: vad är tanken med den här texten.

En ledstjärna för Leif Carlssons arbete med bibeltexterna är hämtad från Femte Moseboken 29:29. ”Det fördolda hör Herren, vår Gud, till, och det uppenbarade tillhör oss och våra barn för all framtid, denna lag som vi skall lyda i allt.”

– En bra hållning är att vi inte vet allt om Gud. Men det finns mycket som är uppenbarat för oss och tillräckligt mycket som vi förstår, säger Leif Carlsson som hoppas att hans bok om Bibeln ska stimulera till att läsa och studera Guds ord.

Böckerna

Göran Skytte: ”Förklaringsboken – svåra ställen i Bibeln” (Libris förlag 2016).

Leif Carlsson: ”Jag fattar ingenting – möjliga svar på omöjliga bibelställen” (Marcus förlag 2016).

Foto: Omslag
Foto: Marcus Förlag