Frikyrkans folk läser allt mindre

Kyrkan har formats av Bibeln – men inte bara av dess budskap, utan också av dess konkreta, materiella form. I dag står vi inför ett teknologiskt skifte, där skärmen håller på att ersätta boken. Vad betyder detta för kyrkans identitet? Hotar teknikens landvinningar den frikyrkliga kulturen?Joel Halldorf analyserar läsandets betydelse förr och nu.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller