Ger enkla men aldrig förenklade svar

Christian Dahlström”Panikångest och depression”(Natur och Kultur)

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Två av våra stora folksjukdomar är panikångest och depression. Trots att dessa båda psykiatriska diagnoser är så pass vanliga finns det många tabun kring att prata om dem.

Det vill Christian Dahlström råda bot på med den här enkla fråga-svar-boken. Han har själv drabbats av både panikångest och depression, och upptäckte då att det var svårt att få svar på de vanligaste frågorna kring sjukdomarna.

Boken är indelad i korta kapitel, som vart och ett svarar på en fråga. ”Är depression vanligt?” ”Vilken terapiform är bäst?” ”Kan man bli helt frisk från en depression?” är exempel på frågor som behandlas.

Dahlström skriver enkel och begriplig svenska, man behöver inte ha några specialkunskaper för att läsa boken. Han ger också enkla men aldrig förenklande svar, och jag tror att många som har drabbats av depression eller panikångest kommer att ha god hjälp av boken. Men även den som har människor i sin omgivning som drabbas kan med fördel skaffa den här boken. För här får man också veta hur man kan hjälpa och stödja den drabbade.

En hel del fördomar undanröjs också, bland annat att psykiskt sjuka skulle vara mera våldsbenägna än andra grupper i samhället. Det är ju en tes som ofta framförs när något våldsbrott begåtts av en psykiskt sjuk människa. Dock kan en människa med ett psykiskt funktionshinder som också använder droger, bli mer våldsbenägen än den genomsnittlige svensken.

Till tröst för många som är drabbade av depression, panik­ångest eller bipolär sjukdom, finns också en lista över kända och framgångsrika personer som också har drabbats – men som trots detta alltså har kunnat arbeta vidare och bli framgångsrika. Boken kan rekommenderas till alla som har frågor runt psykiska sjukdomar – i dag en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukfrånvaro.