Göran Larsson lyfter fram judiska skatter ur dunklet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Göran Larsson

"Judarna, Ers majestät!"

(Arcus förlag)

Vilken är judarnas roll efter Jesus? Göran Larsson, präst och doktor i teologi, försöker reda ut frågan i boken Judarna, Ers majestät! I kristendomens historia har olika svar getts. Förenklat går det att tala om ersättningsteologi, där judarnas roll ersätts av kyrkan, och de som säger att judarna har en fortsatt roll som Guds egenskapsfolk med en fortsatt särskild uppgift.

Boken, som är blandning av en personlig berättelse om Larsons egna erfarenheter av mötet med den judiska tron och en teologisk argumenterande skrift, vill ge ett annat svar på frågan. Larsson vill finna sig en väg mellan det han menar är ytterligheter och talar sig varm om det han själv kallar för bekräftelseteolgi. Han skriver ”Kristus kom, inte därför att det gamla var dåligt utan därför att det inte var färdigt. Gud hade ännu mer att ge.” (s111) Vidare argumenterar Larsson för att Jesus är fullbordan av Guds löften, men inte en ersättning för tidigare löften. Genom Jesus når Guds löften alla folk, inte bara judarna.

Larsson argumenterar för sin sak, men emellanåt sker det utifrån en ihopblandning av korrelation och kausalitet. Det blir märkligt att argumentera för bekräftelseteologi utifrån att hävda att ersättningsteologi leder till antisemitism. Kyrkan har en skuld att bära, men när den härleds ur viss teologi – som Larsson ivrigt argumenterar mot – blir det konstigt.

Givetvis kan en bok på 120 sidor täcka in alla de invändningar och nyanser som denna fråga kan väcka, men boken kan hjälpa fler kristna att – om inte bejaka Larssons argument fullt ut – få upp ögonen för vad den judiska traditionen kan berika kristna med. Det finns skatter att upptäcka som allt för länge varit dolda.

Christoffer Abrahamsson

Lilla Erstagården