Gudomlig musik från reformationen

För musikälskaren Martin Luther var kyrkomusiken ett oumbärligt sätt att föra ut evangeliet till folket. När den tidigare musikens egen festival hölls i Stockholm ägnades en bejublad final åt reformationens musik, där Bach intar en huvudposition.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!