Hans Mattssons väg ut ur mormonkyrkan blev en bok

Hans Mattsson var en av Europas högst uppsatta mormoner. Men efter att noga ha granskat rörelsen fick mannen, vars familj varit stöttepelare i mormonkyrkan i Sverige i närmare hundra år, nog och lämnade mormonismen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

– Även om jag lämnat mormon­kyrkan har jag inte lärt mig dricka kaffe, säger Hans Mattsson och skrattar.

I ett kontor på förlaget XP Media sitter han tillsammans med hustrun Birgitta och Christina Hanke som är medförfattare till boken ”Sökte sanning, fann tvivel”. En bok om Hans liv.

– Till en början stod jag inte ens ut med kaffelukten, säger Hans och tar en klunk Pepsi Max i stället.

Kaffe och te är förbjudet inom mormonkyrkan, men cola-drycker är tillåtna, även om dessa också varit föremål för diskussion inom rörelsen.

– Men jag är jätteglad att kunna dricka kaffe igen, kontrar Birgitta.

Själv är hon inte uppvuxen i mormonkyrkan. Men mötet med Hans gjorde henne nyfiken och det dröjde inte länge innan hon följde med på ett första besök.

– De första intrycken jag fick var jättebra. Jag imponerades över hur man tog emot mig och hur man behandlade varandra, konstaterar hon.

För Hans hade det varit mycket svårt att gifta sig med en kvinna utanför mormonkyrkan, men kärleken till Birgitta, som han mötte under militärtjänstgöringen på LV6 i Göteborg, var stark. Han hoppades och bad att också hon skulle finna vägen till mormonkyrkan.

Så blev det också. Birgitta upplevde mening, gemenskap och också kontakt med Gud i det nya sammanhanget. Paret gifte sig, familjen växte och engagemanget inom mormonkyrkan kom att prägla deras gemensamma liv. Birgitta och barnen deltog engagerat i den lokala verksamheten medan Hans fick en större roll i den hierarkiskt uppbyggda mormonkyrkan. Under fem år var han en högt uppsatt ledare inom den europeiska verksamheten.

I detta uppdrag mötte Hans bevärliga frågor från medlemmar. Detta var nya problemställningar för Hans och han gick vidare med dem till sin ledare, en av apostlarna.

Frågorna handlade bland annat om Abrahams bok i Mormonkyrkans heliga skrifter och innehöll även mindre smickrande uppgifter om grundaren Joseph Smith och hans fruar.

– Det här var frågor jag aldrig hade hört talas om. Men jag var övertygad om att aposteln skulle ha ett bra svar. Och mycket riktigt sa han till mig att ”här i min portfölj har jag manuskript till en bok som kommer att motbevisa allt det där”.

Hans nöjde sig med det svaret och väntade med spänning på att apostelns klarläggande bok skulle komma. Men tiden gick och någon bok kom aldrig.

– Då började varningslamporna att tändas och jag bestämde mig för att själv ta reda på sanningen.

– Jag var törstig som Jesus i öknen. Det enda jag ville var att få bevis för att kyrkan hade rätt, berättar han allvarligt.

Hans läste tusentals sidor. Han lyssnade till forskare, historiker och även avhoppare från mormonkyrkan. Ju mer Hans Mattsson sökte desto fler frågetecken restes.

Saker han under hela sitt liv tagit för självklara verkade nu betydligt mer osäkra. Den livslånga identiteten som mormon skakade i sina grundvalar. Samtidigt visste han att sökandet efter svar måste fortsätta.

Reaktionerna inom mormonrörelsen blev kraftfulla. Många provocerades av att just Hans Mattsson, högt uppsatt internationell ledare och tredje generationens mormon i en framstående familj, plötsligt började grubbla och tvivla.

– Många tyckte att jag var en avfälling. En svikare. ”Tänk på dina förfäder, du drar vanära över dem”, sa folk. Det var en slags social terror, säger han.

Till en början var även hustrun Birgitta skeptisk till Hans forskning. Hon hade lärt sig att älska livet som mormon. Hon undervisade sina barn i mormonkyrkans lära och tyckte att det var härligt att vara med i gemenskapen i templet.

– Jag hade svårt att ta in det och hade inte heller riktigt tid att engagera mig i de här funderingarna.

– Men med tiden förstod även jag att det låg något i det Hasse sa. Jag insåg att väldigt mycket i vår tro handlat om prestation. Man ska klara allt, fasaden får inte krackelera. Ibland kunde jag känna: Varför kan jag inte bara få vara den jag är?

En annan fråga som upprörde både Birgitta och Hans var mormonkyrkans syn på homosexuella.

– Mormonkyrkan lär ut att barnen till ett gay-par ska behandlas annorlunda än andra barn. Jag frågade mig: Vad skulle Jesus ha gjort och tänkt om det här? Det blev till slut droppen som gjorde att vi valde att lämna, säger Hans Mattsson.

Under sitt sökande hade Hans börjat diskutera mycket med Christina Hanke. En avhoppad mormon, som burit på många tankar likt hans egna.

I dag är Christina Hanke aktiv inom Equmeniakyrkan och under drygt två år har paret Mattsson och Christina arbetat med boken om Hans liv och om vägen ut ur mormonkyrkan.

– Den största skillnaden mellan mormonkyrkan och klassisk kristen tro är nåden. Det viktiga är inte prestationen utan Guds kärlek. Jag upplever en helt annan frihet i dag, konstaterar Christina Hanke.

Hans och Birgitta Mattsson håller med.

– I dag har vi fått en slags personlig relation till Jesus, säger Birgitta.

– Men vi tillhör ingen församling, tillägger Hans.

– Vi känner oss nog lite brända på det här med organiserad religion, fortsätter han.

Processen att lämna det gamla sammanhanget har varit uppslitande. Inte minst i relationen till Hans släkt och familj. Birgitta beskriver hur hon och Hans gått igenom en sorgeprocess som innehållit både förnekelse, ilska, saknad och till sist acceptans.

De egna vuxna barnen var dock förstående inför beslutet. I dag är ingen av dem längre mormoner.

– För mig har det varit en lisa för själen att få skriva ner vad vi gått igenom.

Och berättelsen berör också långt utanför Sveriges gränser. Det är ovanligt att en så högt uppsatt och internationell mormonledare hoppar av och berättar om mormonkyrkans maktstrukturer från insidan. Intresset har varit stort. Hans har bland annat intervjuats av New York Times och även bjudits in till internationella konferenser för avhoppade mormoner.

– Hasse var ju en sådan höjdare och ett välkänt namn, han är en av få som varit så högt upp och haft den insynen som hoppat av och vågat berätta om det, berättar Birgitta och tittar lite stolt mot sin make.

Hans sneglar lite förläget tillbaka. Men konstaterar att han är glad om boken kan hjälpa människor.

Både Hans, Birgitta och Christina Hanke är i dag aktiva på olika forum på nätet där de diskuterar mormonismen med människor.

– Den kommentaren vi får oftast är ”Å, va skönt att höra detta. Jag är inte tokig som också har de här tankarna”.

– Det känns bra att boken och vår erfarenhet av mormonkyrkan kan hjälpa människor att ta ett eget beslut.

Författarna har även skrivit boken som en egen bearbetning av erfarenheten att lämna en livsstil, som de i efterhand beskriver som kontrollerad och styrd. En process som tagit många år av kamp.

– Jag har känt att jag har velat berätta om vad vi varit med om. Förmedla vår story för våra barn och barnbarn, säger Hans Mattsson.

Ännu inte prenumerant? Läs Dagen gratis - klicka här.

Mormonism

Det finns drygt 15 miljoner mormoner i världen.

Religionen grundades 1830 i USA av Joseph Smith.

Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är ett annat namn på mormonkyrkan.

Generellt tror inte mormoner på Gud som treenig. Man menar också att det finns fler heliga skrifter än Bibeln, exempelvis Mormons bok.

Detta gör att Mormonkyrkan inte räknas som en kristen kyrka, även om de själva beskriver sig som en gren av kristendomen.

I Sverige finns de exempelvis inte representerade i Sveriges kristna råd.