Historisk skildring som behövt redaktör

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Håkan Sunnliden

”Motståndsrörelser i kyrkans historia”

(Recito förlag)

Håkan Sunnliden har lyckats med konststycket att skriva tre böcker inom ramen för 160 sidor. Den första handlar om bokens titel, motståndsrörelser i kyrkans historia, och är utmärkt i sin sparsmakat översiktliga form. Den andra, om församlingsgrundaren Ralph W Neighbour, är förvirrande med sin stundtals osammanhängande detaljrikedom om en man som inte introduceras på något samlat sätt.

Den tredje är intressant och kunde ha byggts ut. Den redovisar Sunnlidens lärdomar av att i många år ha försökt tillämpa Neighbours tankar om cellgrupper i sitt arbete.

Frågan är vilken bokens målgrupp är? Läsaren förutsätts ha kunskap om och intresse för Neighbour, och tillräckliga språkkunskaper för att inte behöva en översättning av de många engelska citaten. Kanske tänker Sunnliden att han skriver för en läsekrets som känner hans tidigare produktion? Han hänvisar flitigt till den. Gott så.

Men de frågor som behandlas är både angelägna och intressanta för en bredare läsekrets inom svensk kristenhet, och Sunnlidens erfarenheter och slutsatser är verkligen väl värda att komma många till del. Innehållet i sak väcker mersmak och ställer många angelägna frågor om församlingsgrundande, om hur kristna bör relatera till varandra och om hur den kristna kyrkan bör organiseras och ledas lokalt och i vidare sammanhang. I en annorlunda och mer genomtänkt förpackning (och med färre korrekturfel) skulle den ha kunnat bli ett vitalt inlägg i ett viktigt samtal om den svenska kristenhetens samtid och framtid.

Är detta ännu ett exempel på vad som händer när en författare hoppar över en bra redaktörs hjälpande hand före publicering? Boken är som kyrkan, enligt Sunnliden: stark till sitt väsen, svag till sin form.