Hybels vill hjälpa oss att leva ett liv med mindre stress

Bill Hybels ”Enklare” (Libris)

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!