Informativ bok med handfasta råd

Thérèse Eriksson”Möt mig som jag är”(Libris)

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Thérèse Eriksson är beteendevetare och arbetar med unga med självskadebeteende. Hon verkar också för att vården av dessa ska bli bättre och mer välfungerande. Det är en lättläst och informativ bok som hon skrivit, med tonvikt på dem som är verksamma inom kyrkan. Hon är noga med att betona att man som sådan inte ska ta på sig behandlarrollen, utan mer fungera som en medmänniska till den som har drabbats.

Det kan röra sig om att skada sig själv rent fysiskt eller genom socialt destruktiva beteenden som en överdriven utlevande sexualitet. Men det kan också handla om negativa förhållanden till vänner, eller missbruk, eller som ätstörningar som självsvält och hetsätning.

Författaren skriver att alla kan drabbas, eller vem som helst, men klart är att allt flera råkar in i ett självskadebeteende. Orsakerna är inte helt tydliga, utan kan ha många av varandra helt oberoende orsaker. Till och med slumpen kan spela in, eller som någon i boken beskriver det, orsaker som en epidemi på en skola eller ort.

En plats att gå till och bli mött, som den jag är, är mycket viktigt och inte minst angeläget är förstås de människor som jag möter där. En självklar plats är den ungdomsverksamhet som många församlingar bedriver, men också inom annan ungdomsverksamhet ­kan man ha glädje av Thérèse Eriks­sons bok.

I den finns många handfasta råd och fantasieggande sådana. Hon nämner bland annat Fjärilsprojektet. Carolina som skadat sig själv kallar det en otroligt barnslig uppgift, men den har trots det fungerat för henne. Ensam är inte heller stark och därför är det så oerhört viktigt att söka hjälp för sitt beteende. Något som är mycket svårt, men där kan jag som en i gruppen hjälpa till och motivera. Det kan räcka med att bara finnas där för den andra människan. Och det är minsann inte så bara.