Intressant när Einhorn redogör för hur man blir en "mensch"

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Stefan Einhorn

Konsten att göra skillnad - en liten bok om vårt stora ansvar

Forum

Under senare tid har mycket kritik riktats mot olika typer av altruistiskt arbete. Vi läser i tidningarna om havererade biståndsprojekt, om att maffia styr och ställer bland tiggande romer, om att det inte är någon idé att leva klimatsmart – det är andra länder som är miljöbovar. Är det ens någon ide´att försöka göra gott?

Läkaren, forskaren och författaren Stefan Einhorns svar på den frågan är ett rungande ja. Vi inte bara ska, utan vi bör, försöka göra skillnad under vår tid på jorden.

I den här oumbärliga, enkelt formulerade och lättbegripliga guiden benar han ut begrepp och förklarar varför vi ska försöka göra skillnad, och hur vi kan göra det.

Inledningsvis presenteras tre olika framtidsscenarier: mänskligheten går under, mänskligheten lever vidare men med problem, och till sist att vi snarare går mot ljusare tider.

Oavsett vilket scenario som blir verklighet, bör vi alla göra så gott vi kan för att skapa en bättre värld, menar han.

De invändningar som kan resas mot olika typer av engagemang bemöts sedan på ett klokt och koncist sätt. Här är några av de skäl som Einhorn räknar upp till varför vi ska försöka skillnad: undersökningar visar att vi mår bättre av dela med oss och vara goda, det ger livet en mening, vi får godhet tillbaka när vi är generösa, alla gagnas av en bättre värld. Här och var studsar man till, när Einhorn vänder upp och ned på invanda tankesätt (och ursäkter): det är till exempel inte tanken som räknas, konstaterar Einhorn, utan handlingen.

I ett kort men viktigt avsnitt bemöter författaren tankar om att det är ”människans natur” att vara självisk och kanske till och med ond. Vi fokuserar gärna på faror och rädslor, det är sant, menar Einhorn – vilket beror på att vi är ”programmerade” för att ha fokus på potentiella faror. Men det finns också vetenskapliga belägg för att människor ”prioriterar godhet mot andra framför egoism när de fattar intuitiva beslut”. Detta styrker tankarna om att människan i grunden snarare är god än ond, menar Einhorn.

Vad kan vi då göra för att göra gott? I slutet av boken finns en rad konkreta förslag, allt från att skapa opinion för ett inkluderande samhälle där alla är lika mycket värda till att engagera sig i välgörenhet, miljöarbete, medling, och att skapa goda relationer i sin omgivning. Mellan varje kapitel i boken finns också korta kapitel under rubriken ” En enda människa”. Där berättar Einhorn om enskilda människor som i sitt liv lyckats göra skillnad.

Det här är en viktig bok. Den handlar till sist om det som enligt ett judiskt uttryck kallas att bli en ”mensch”: "Att vara en mensch innebär att man tar ansvar för människorna omkring sig, att man bryr sig om och respekterar sin nästa”.

Lilla Erstagården