Jacob Rudenstrand: Så blev evangelikal en politisk term

Över 80 procent av vita evangelikaler röstade på Trump år 2016. Och stödet verkar hålla med sig. Mycket tyder dock på att evangelikal för många i dagens USA är mer en politisk markör än en teologisk, skriver Jacob Rudenstrand i en kultur­debattartikel.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!