Joakim blir EFK:s första musikmissionär

Evangeliska frikyrkans förste musikmissionär. Det blir Joakim Arenius, som nu får stöd av samfundet för att sprida evangeliet på nya sätt. Han har redan sett hur gospelmusiken öppnar stängda dörrar i Ryssland och Spanien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Joakim Arenius är en av Sveriges mest erfarna gospelmusiker. Redan i 25-årsåldern fick han leda kören Joybells i Örebro och sedan dess har han arbetat med gospelmusik i hela världen. Han har också skrivit kristen musik som spelats både i kyrkor och i klubbar.

För honom har det alltid varit viktigt att sprida evangeliet, men nu kommer han även att formellt kallas missionär.

– När jag var i USA för 15 år sedan stötte jag först på begreppet musikmissionär. Där skickade man ut musikmissionärer, bland annat till Europa. Och jag insåg att det var ju det som jag egentligen är, säger han.

Det är i samtal med Evan­geliska frikyrkan som idén med att bli musikmissionärer har utvecklats, och han är glad över att hans tjänst nu bekräftas av samfundet. Han har också idéer om hur detta kan utvecklas vidare, han tror inte att musikmission är något som bara proffsmusiker kan ägna sig åt.

– Det finns många svenskar som skulle kunna bli musik-miss­ionärer i Europa för vi har en så stor kompetens. Många som inte vågar spela piano i kyrkan för att de tycker att det finns så många andra som är bättre skulle vara en enorm resurs i Spanien, där församlingarna ibland inte har några som kan spela.

Joakim Arenius menar att det främst handlar om att våga tänka nytt. Ungdomar kan till exempel åka till spanska församlingar för att sjunga och lära ut sånger i stället för att åka på skidresa till Alperna.

– På så sätt kan man involvera många människor i missions­arbete, något som kan vara svårt i dag, säger han.

Sedan flera år tillbaka är Joakim Arenius verksam i länder som Ryssland och Spanien. En stor del av hans tid går åt till att hjälpa församlingar att utveckla den egna musiken. Det handlar dels om att introducera musik som kan förnya gudstjänstlivet och göra det mer attraktivt för unga, dels om att visa hur musik kan vara en väg för icke-troende in i kyrkan. Joakim Arenius menar att det är viktigt att släppa in även de som inte har en stark tro i kyrkans körer.

– Det är en väg som många människor kommit till tro genom, säger han.

Han har insett att gospel­musiken inte bara attraherar människor i USA och Sverige, i alla länder verkar gospelmusiken tala till människors hjärtan.

– I Ryssland har vi planer på en gospelfestival, och det är viktigt att kalla det för just gospel. Det finns en aversion mot kristendom, åtminstone om den inte är ortodox, men gospel fungerar överallt, säger han.

Under 1990-talet strävade Joakim Arenius efter att skapa svensk gospel som skulle låta precis som den amerikanska. I dag är han bredare och sjunger gärna både Hillsong och Lina Sandell om det passar i sammanhanget. Men just gospelmusiken verkar ändå ha en sällsynt förmåga att nå över gränser.

– Jag tror att det beror på att den är född i en slavkultur. De var tagna ut ur sitt sammanhang och tvingades att sjunga de vitas musik. Där uppstod något speciellt och det verkar som om nästan alla på något plan kan identifiera sig med den sortens fångenskap.

Missionärer i alla tider har upplevt kulturkrockar. Det verkar även drabba musikmissionärer. Just frågan om vilka som ska få sjunga i församlingens körer är känslig i många länder. I Spanien har allt fler kyrkor börjat välkomna även de som inte har en kristen tro, även om de spanska församlingar där medlemmarna har rötter i Latinamerika är mer stängda.

– Jag har inte kommit in i de latinamerikanska församlingarna än, men jag ser behovet av att hjälpa till där, säger han.

I Ryssland kan protestantiska församlingar vara mycket konservativa vad det gäller musik, och det räcker inte alltid att sångerna har tydliga kristna texter.

– Det kan vara extrema kulturkrockar. I Ryssland har vi blivit bannlysta i två församlingar för att vi sjöng gospel. Och då gjorde vi det ändå väldigt stillsamt.

Trots att han är verksam i många olika länder tar han sig tid till att skriva ny musik. Joakim Arenius spelar just nu in en skiva med populära Praise Unit, men denna gång med gäster från olika håll i världen, bland annat från Ryssland, Tyskland och Peru. Skivan kommer att heta ”Be the plan” och släppas i september.

– Varje låt och samarbete blir en del av miss­ionsarbetet.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården