Korsning mellan bok och tidning kan lära barn historia

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

”Historiens största ledare”

(Orage förlag)

Att välja ut historiens största ledare är förstås omöjligt. Orage förlag har ändå oförskräckt tagit sig an uppgiften. Tretton män och fyra kvinnor valdes ut – kriterierna framgår inte. Fler än hälften är militärer och eller imperiebyggare, men intressant nog har några ickevåldskämpar och människorättsaktivister också slunkit med. Man kan ju fundera över vilka som saknas. Har verkligen Che Guevara förändrat världen mer än Jesus eller Muhammed?

Vi talar här om ett bokasin, en sorts korsning mellan barnens kapitelböcker och en lite tjockare, rikt illustrerad tidskrift, befriande ren från annonser.

Kanske har sådant en plats även i googlandets tid. Det glansiga trycket ger en känsla av lyx, bilderna är många, texterna korta och välskrivna. Fast totalintrycket blir lite rörigt och en myckenhet av vit text mot olika färgplattor tröttar ögat. Men bokasinet kan visst vara ett behändigt sätt att snabbt och utan större ansträngning fräscha upp sina kunskaper om några framträdande historiska personligheter.

Förutom Gandhi, Martin Luther King (här kallad kyrkoherde – varför avkrävs översättare så sällan kunskap om tro och kyrka?), Harriet Tubman (sitt folks Moses), Emmeline Pankhurst (rösträttens moder) presenteras maktmänniskor från Alexander den store till Katarina den stora. Den i dessa dagar allestädes närvarande Hitler är förstås med – läs och lär av Storbritanniens relation till Hitler.

Kan detta bokasin hjälpa sina läsare att dra kloka slutsatser av historien är det ju välkommet.