Kristen tro tolkar tillvaron

Den kristna tron handlar inte bara om en treenig Gud utan tolkar hela tillvaron. Det är utgångspunkten i denna välskrivna boks systematiska teologi, allmänt spränglärd och personligt utmanande på samma gång.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!