Kritisk röst om kyrkliga konflikter

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Helena Edlund

Konsten att överleva Svenska kyrkan

Heed Publishing

Tjänstgör du som präst är det stor risk att du blir sjukskriven på grund av stress och psykisk ohälsa. Vid en läsning av den tidigare prästen Helena Edlunds bok ”Konsten att överleva Svenska kyrkan” är det inte svårt att förstå varför.

Edlund beskriver ett flertal komplicerade konflikter där alla inblandade troligtvis for illa. Boken är en blandning av självbiografi, debattartikel, redovisning av forskningsrapporter, ett försvarstal och en fortbildning i Svenska kyrkan och dess organisationsmodell.

Många inom Svenska kyrkan ser Edlund som kontroversiell. Hon har debatterat i känsliga frågor och bland annat anklagats för att sympatisera med Sverigedemokraterna. I boken redogör hon för sitt perspektiv på de konflikter hon varit inblandad i.

Störst plats i boken ges åt #mittkors-kampanjen där Edlund, tillsammans med Johanna Andersson och Annika Borg, försökte synliggöra och ta ställning för förföljda kristna. En kampanj som fick både beröm och kritik.

I någon mån handlar konflikterna sällan om Edlunds roll som präst – den verkar hon utifrån det hon skriver sköta utmärkt – utan snarare hennes roll som debattör. För egen del undrar jag var gränsen går för när en individs egna frågor blir viktigare än kyrkans framtid. När blir kyrkan ett medel, ett verktyg?

Edlunds bok kan i bästa fall väcka samtal om brister i Svenska kyrkan. Risken är dock att boken antingen förstärker karikatyren av kyrkan hos dem som redan dömt ut den eller att andra slår dövörat till det Edlund försöker belysa.

Christoffer Abrahamsson