Läsarpodden diskuterar KG Hammar

I det fjärde avsnittet av Läsarpodden talar Joel Halldorf och Patrik Hagman om Svenska kyrkans mest omstridda ärkebiskop i modern tid: KG Hammar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

En biskop som provocerat och inspirerat, men också berett vägen för ett nytt sätt att vara biskop i offentligheten. Det blir ett samtal om mystik, liberalteologi och om hur vi ska förhålla oss till den kristna traditionen. Dessutom funderar de på vad det innebär att de är ungefär trettiofem år yngre än Hammar!

Samtalet utgår från Hammars nya bok ”Släpp fången loss!” (Verbum)