Läsarpodden om ”den sjätte evangelisten”

Läsarpodden har läst Rowan Williams bok “Språk, tro och sanning hos Dostojevskij”. Det är ett samtal om ordens makt, förnuftets gränser och medmänsklighet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA
Staten och Svenska kyrkan
Kyrkominister Marita Ulvskog och ärkebiskop KG Hammar på 1998 års kyrkomöte i Sigtuna.
Foto: Ulf Palm/TT
Foto: Ulf Palm/TT