Läsarpodden pratar heresier

Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar om kring boken "Mot heresierna" i Läsarpoddens 11:e avsnitt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Kyrkofadern Irenaeus av Lyon skriver sitt verk "Mot heresierna" på 100-talet, före mycket av det som vi förknippar med kristendomen ännu är fixerat. Men har han något att lära oss i dag? Patrik och Joel samtalar om tidig kristen bibelsyn, teologisk argumentation och gränserna för vad vi egentligen kan veta.