Läsarpodden: Vem är teologen Jayne Svenungsson - Svenska akademiens nyaste ledamot?

Vem är hon, den första akademiska teologen i Svenska akademin på 70 år? Joel Halldorf och Patrik Hagman har läst Jayne Svenungsson och ägnar detta specialavsnitt av Läsarpodden åt att presentera och diskutera hennes böcker och tankar. Det blir ett avsnitt om profeter, filosofer och teologin som röst och politisk kraft.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.