Läsarsånger gör comeback i SVT

Nu får det folkliga plats i tv-gudstjänsten. Under fyra söndagar blir det svängig country och läsarsånger i Sveriges television. Första gudstjänsten sändes i söndags. Predikar gör bland andra veteranerna Ingemar Helmner, Stanley Sjöberg, Carl Olov Hultby och Anne-Jorid Ahgnell.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!