Ledarskapstips utifrån Jesu exempel

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Hans Jansson

Mästarlikt ledarskap – lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap

Livets ord förlag

I början av boken citerar Hans Jansson den amerikanska pastorn Bill Hybels: ”Allting står och faller med ledarskap.” Han menar då i kyrkliga församlingssammanhang, men också i övriga livet.

Utgångspunkten för författaren är Jesus som vi möter honom hos de fyra evangelierna. Exemplen i boken är många liksom tolkningarna och det är en spännande resa att ta del av. Ett av de viktigaste ledorden för ledarskap, enligt författaren, är att vara sann mot sig själv och att ta reda på vilken människa var och en vill utvecklas till. Och hur man själv bör vara som människa och ledare.

Hans Jansson med lång erfarenhet av att bygga församlingsgemenskaper vet hur man arbetar idogt med detta. Men han vill också plocka fram det ur var och en som kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Att det förtroende som var och en vill skapa inte kommer av sig själv, utan utifrån hur du som medmänniska lever och agerar. En förebild, men inte nödvändigtvis en perfekt person. Men att du arbetar på att förbättra de sidor hos dig själv som är dina svaga.

Martin Luther King har sagt: ”Livets mest envisa och angelägna fråga är: Vad gör du för andra?” och ishockeylegendaren Wayne Gretzky: ”Du missar hundra procent av de skott du inte skjuter.” Två citat ur boken att fundera över.

Tydligheten i budskapet är viktigt. Jesus är tydlig och han flydde inte från sitt ansvar. Det är en angelägen del av budskapet från dig som ledare, skriver författaren. Och att inte vara sig själv nog. Att göra sig själv och andra fria och för en kristen inte glömma bort bönen som ett redskap.

Hans Jansson har skrivit en bok där var och en har möjlighet att hitta saker för att förbättra sitt eget ledarskap och det är mer än nog.