Libris vill väcka debatt om homosexualitet med nya böcker

Kristna bokförlaget Libris utmanar i frikyrkan genom att ge ut en antologi som fullt ut bejakar homosexuella relationer. Förlaget går därmed på tvärs med flera av de samfund som finns bland ägarna.
Förlagschefen Jennie Sjöström är medveten om att ämnet är laddat.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

De närmsta två veckorna släpper Libris en antologi och en självbiografi som båda bejakar homosexuella relationer. Antologin består av fjorton texter skrivna av pastorer, teologer och andra med kunskap inom främst Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan, men också med anknytning till Pingst, flera med egen erfarenhet av att vara homosexuella.

Antologin är tänkt att fungera som ett underlag för fördjupning och samtal i församlingar står det på baksidan.

Dagen har ställt några frågor till Libris förlagschef Jennie Sjöström med anledning av böckerna.

Varför ger Libris ut en antologi som tydligt argumenterar för ett bejakande av homosexuella relationer utifrån kristen grund?

– Vi ser det som vår uppgift som kristet bokförlag att ge församlingar och kristna böcker som utvecklar oss i vår kristna tro, och hjälper oss att förstå vår samtid och följa med i vår samtid med ett kristet perspektiv. Vi vet att det finns många homosexuella i våra församlingar – oavsett om vi vill se det eller inte. Och vi vet att långvarig stress till följd av diskriminering gör att psykisk ohälsa ökar. Det här är en utsatt grupp.

Är det en tanke att det kommer ut två böcker i ämnet samtidigt?

– Det finns absolut en tanke. Det är dags att vi vågar se våra medmänniskor och lyfta upp frågan på bordet. Vad vi än tycker så är det viktigt att försöka förstå vår nästa – Jesus säger till och med att vi ska älska vår nästa. Anton Lundholm bjuder in oss i sin bok att förstå hur det är att växa upp inom frikyrkan och att inte duga som den han är. Att försöka förstå honom är viktigt.

– Organisationer som har försökt bota homosexuella har inte haft någon framgång. Medvandrarna i Sverige är nedlagda sedan länge, Courage i England har ändrat riktning då de förskräckt insåg att deras arbete ledde till depressioner och självmord. Den internationella organisationen Exodus International avvecklades 2013 och då gick ledaren Alan Chambers ut och bad om förlåtelse för det arbete som pågått under 40 års tid.

Läs mer: "Viktigast att leva nära Jesus, inte att bli hetero"

 

Homosexuella relationer är en laddad fråga som många frikyrkliga församlingar sliter med, och där ganska många kommer till en annan slutsats än de här böckerna. Hur har ni resonerat?

– Jag började läsa den litteratur som finns, mest amerikansk, och såg att det fanns ett helt annat sätt att tolka teologin. Parallellt med mig har andra teologer fördjupat sig i frågan för att försöka förstå. Niclas Öjebrandt är en av dem. Därifrån började vi samla personer som är kloka och pålästa. Ett av de mest intressanta kapitlen är där Björn Cedersjö, ur ett etiskt frikyrkligt perspektiv, skriver om skilsmässor och omgifte och om hur frikyrkorna ändrat sig. De få ställen där det står om homosexualitet i Bibeln behöver sättas i nytt ljus, i en historisk kontext och i dagens kontext.

Hur representativa skulle du säga att författarna är för frikyrkligheten i dag?

– Jag tror att de är väldigt representativa för församlingsmedlemmarna. Men jag har ingen statistik. Jag upplever att många har haft en inställning att man inte kan vara homosexuell och utlevande kristen, men att man har ändrat ståndpunkt. Frikyrkans ledarskap har på en del håll inte vågat ta diskussionen.

Anser du att frikyrkan behöver omvändas på den här punkten?

– Många församlingar har ett tydligt arbete redan. Det är viktigt att poängtera. En del behöver komma vidare, och andra behöver ta tag i det på ett genomgripande plan. Vi har inte länge syndakatalog, vi kräver inte hatt och kjol i kyrkan, kvinnor får vara ledare, det är okej att skilja sig, vi har tagit avstånd från slavhandeln. Så svar ja, vi behöver ändra åsikt.

 

Läs mer: Anton skriver om att vara homosexuell i frikyrkan

 

Har ni haft kontakter med Libris huvudmän i Evangeliska frikyrkan, Alliansmissionen, Pingst och Equmeniakyrkan inför utgivningen?

– Vi ägs av Mentor medier och de är informerade om vår utgivning men ger mig full frihet när det gäller innehåll. Jag har haft kontakt med representanter från de fyra samfunden och samtalat om boken och de har fått läsa också. Vi har haft fina och öppna samtal. Men jag vill inte gå in på vad som sades, det har varit privata samtal.

Vad väntar ni er för reaktioner?

– De reaktioner vi har fått hittills har varit positiva och nyfikna. Vi tror att det är många som har saknat den här typen av bok. Tyvärr finns det också ett antal personer som kan gå ut lite hårt på sociala medier i just den här frågan. Men det är en liten grupp. Jag hoppas att samtalet ska hålla en god ton.

Läs mer: Daniel Alm: Libris tar en risk med böckerna

 

För 15 år sedan kom Libris ut med boken ”Den hemlösa sexualiteten”, som försökte resonera kring homosexualitet på ett öppet sätt, med respekt för homosexuella, och ändå visade på vägar till ”helande” och att sexuell avhållsamhet kan vara en väg. ”Svaren är inte alltid enkla eller självklara”, skrev man då. Det verkar de vara i de nya böckerna. Vad är det som har hänt?

– Det är ingenting som har hänt, och det är väl det som är problemet. Fortfarande är det svårt för homosexuella att komma ut och de lämnar församling och tro. Inom kyrkan har vi gjort detta till en sexualfråga, vilket är väldigt synd. Det gör vi inte med heterosexuella relationer. Att döma någon till ensamhet är ett ganska stort straff för något man inte kan rå för. Celibat är en kallelse ganska få har. Det ska inte utdelas som ett straff.

Författarna driver ett bejakande av stabila homosexuella relationer, men säger så gott som inget om vigsel och äktenskap för homosexuella. Varför?

– Två avvägningar har vi gjort: Vi talar inte om HBTQ (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner), och vi talar inte så mycket om äktenskap. Vi tror att det här är ett första steg. Vi måste börja ta till oss bibeltexter och fundera över bibeltolkning, församlingssyn och etik. Liksom över nutidshistoria och personliga berättelser.

Läs mer: Vägledning – ja. Omprövning – nej

 

Fakta: Två nya böcker om homosexuella relationer i frikyrkan

”Välkomna varandra bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”.

Frikyrkopastorer bland författarna till antologins 14 texter:

Niclas Öjebrandt (Evangeliska frikyrkan), Robert Eriksson (Equmeniakyrkan), Björn Cedersjö (Evangeliska frikyrkan), Anna Berndes (Equmeniakyrkan), Esther Kazen, (Equmeniakyrkan) samt André Jakobsson (Pingst och Equmeniakyrkan).

”Välkommen in i min garderob – en självbiografisk berättelse om att vara gay och kristen”.

Författare: Anton Lundholm