Många livsöden i maroniternas historia

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Hoda Barakat

”Ett rike av denna jord”

(Leopard förlag)

"Ett rike av denna jord" är Hoda Barakats andra roman i svensk språkdräkt. Den första "Vattenplöjaren" öppnade mina ögon för situationen i Libanon under inbördeskriget, som tog sin början på 1970-talet och pågick i femton år. Stridigheterna mellan araber, kristna och kristna maroniter påstås ha varit en av orsakerna till detta krig.

Berättelsen "Ett rike av denna jord" utspelar sig i Bcharre i de norra bergstrakterna i Libanon i början av 1920-talet och sträcker sig sedan fram till inbördeskriget. Huvudpersonerna, syskonen Salma och Tannus, är kristna maroniter och deras liv är en ständig kamp mot godsägare, makthavare, men också mot muslimer och andra kristna.

Många maroniter ser sig inte som i första hand som araber, utan som ett av Gud utvalt folk och med en mer europeisk bakgrund. Deras tro är sedan många århundraden knuten till den katolska kyrkan i Rom och härstammar ursprungligen från den helige Maron på 400-talet e.Kr. Med sin långa historia i Libanon har den fått ett starkt inflytande där.

Kampen för att leva ett värdigt liv och få respekt för sin tro pågår ständigt för Salma och Tannus. De många klostrens inflytande på människorna är påtaglig. Känslan av främlingskap för den arabiska kulturen har skapat stridigheter mellan olika befolkningsgrupper och dem. För syskonen Salma och Tannus uppstår en kamp där såväl trosföreställningar som vanliga vardagars vedermödor korsar varandra.

"Ett rike av denna jord" är indelad i tre delar. Det är tyvärr svårt att ibland veta vem som berättar i den första delen. Kanske skulle författaren, ha gett oss några ytterligare ledtrådar in i personerna och koncentrerat sig på några av alla dessa människor i deras sökande i tron och i tillvaron.

”Ett rike av denna jord” av Hoda Barakat.

”Ett rike av denna jord” av Hoda Barakat.

[x]