Mattias Lönnebo skrev fantasybok utifrån Frälsarkransen

Det handlar om en grönskimrande pärla. Men det handlar också om miljö, om små insektsvänner och om den välkända Frälsarkransen. Mattias Lönnebos ”Innan lyktorna slocknar” är modern fantasy för stora och små.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Höstsolen värmer oväntat gott i Uppsala, där jag möter prästen och författaren Mattias Lönnebo för ett samtal om hans nya fantasybok.

Mattias Lönnebo är son till biskop emeritus Martin Lönnebo, som har skapat Frälsarkransen – ett slags radband i nutidsdräkt.

Frälsarkransen består av ett antal pärlor, och flera av dem har nu i och med ”Innan lyktorna slocknar” också fått avgörande roller i fantasyns värld.

– Ja, i min förra fantasybok ”I skuggornas dal” handlade det främst om tystnadspärlorna. Där räddar huvudpersonerna Dag och Liv Livets pärlor, och blir samtidigt själva räddade av framför allt tystnadspärlorna, berättar Mattias Lönnebo.

Pappa Martin lönnebo tyckte att det var en rolig idé att använda pärlorna i en fantasyberättelse, och har också läst både den förra boken och den nya.

– Ja, han har läst dem och tyckte om dem.

I den nya boken är det i stället ”hemlighetspärlorna” som står i centrum.

– Det är ett annat slags äventyr. Dag och Liv upptäcker att man kan hitta äventyr mycket närmare än man tror. Här handlar det om att en av hemlighetspärlorna blir grön.

Även denna gång blir det barnens uppgift att hitta pärlorna. Jakten för dem genom nedsläckta landskap där ondskan blåst ut allt ljus och allt liv. De behöver hitta den gröna pärlan för att ljuset ska tändas och livet återfå sin färg.

Här finns en tydlig vink om att det inte bara handlar om en pärla – bakom den grönskimrande färgen döljer sig budskap som också handlar om vår miljö.

– Ja, det är ett miljötema och det är också ett tema hur man ska se på sina medvarelser. Att man ska se dem och förstå att de är viktiga. Så Dag och Liv får möta väldigt små varelser, som myror och sniglar. De blir också själva förvandlade och blir små.

Grönt är också diakonins färg, och det är förstås ingen slump. För det går, menar författaren, att översätta miljötemat till att även handla om medmänsklighet. Om att se den som är liten. Om att som drottningen säger i boken, ”förstå att den som vill vara stor också ibland måste vara mycket liten.”

Boken är en kapitelbok och är skriven för att passa främst 9-12-åringar.

– Men vi har märkt att mina fantasyböcker även har sålt till äldreboende, och till vuxna, berättar Mattias Lönnebo.

Mattias Lönnebo har skrivit en rad fantasyböcker. ”I skuggornas dal” fick mycket uppskattning bland läsarna, och hamnade på bibliotekens hitlista. Att skriva fantasy är tacksamt på det viset att det ger möjligheter att skapa en värld när man skriver, säger författaren.

– Fantasin är öppen och man kan tydliggöra olika ämnen och problem på ett bra sätt, tycker jag. Det gäller också science fiction. Där kan man dra allting till en extrem ståndpunkt och se vart det slutar. Man kan också få med ett tydligt budskap om man vill det. Sedan har jag själv alltid gillat den här sagomiljön.

Att skapa en sagomiljö kräver dock sitt. Kanske går det att jämföra det med att måla. Det gäller att befolka en värld, att skapa miljöer och människor, att måla med pennan om man så vill.

I ”Innan lyktorna slocknar” skapar Mattias Lönnebo en mikrovärld, där Liv och Dag får rida på en snigels rygg. Här finns svalan Lilla Fjäder, rustningar gjorda av skalbaggeskal och middagar där man äter spindelben.

– Att måla - det är en bra liknelse. Man måste skapa en värld. Och det är väldigt roligt att få göra det! Sagovärlden fungerar också som en alternativ värld. Där kan man dra sig tillbaka och vila från den vanliga världen, och samtidigt hämta energi och kraft, säger Mattias Lönnebo.

– Själv har jag också alltid varit fascinerad av mikrovärlden. När jag var liten hade jag mikroskop, och jag tittade på vad som fanns i vattendroppar.

I sagovärlden är det också möjligt att ställa saker och ting tillrätta, säger Mattias Lönnebo. Här kan miljöhot avvärjas, ondskan besegras, och den som är liten kan med framgång bekämpa den som är stor.

En saga eller en fantasyroman är också ett sätt att konkretisera tron, att göra den begriplig. Kanske något som behövs i vår tid?

– Ja. Tron har blivit väldigt intellektuell i västvärlden. Frälsarkransen är ett enkelt konkret redskap för bönen. Både Frälsarkransen och berättelser är ett sätt att göra tron mer kroppslig.

Och till sist: man kan ha väldigt roligt i sagovärlden också. Man kan som Dag bli nedsmetad med snigelslem, och man kan som båda barnen få se vingar växa ut på kroppen och sedan sväva fritt som en fågel.

Svåruppnåeligt i det vanliga livet - men möjligt i sagans värld.

Fakta: Fler böcker av Mattias Lönnebo

”Genom skuggornas dal”, ”Örnsommar”, ”Amsalor och draken”, ”Nattens jägare”